petek, 06. november 2015


PONOVITEV: NASTANEK DRŽAV

Danes se boš učil sam. Spoznal boš glavne civilizacijske dosežke stare Kitajske. Pri delu boš uporabljal e-gradiva v tem spletniku in zvezek. Bodi natančen in dosleden. Želim ti veliko uspeha.


S pomočjo zgodovinskega zemljevida Kako in kje so nastale prve civilizacije in besedila Nastanek prvih civilizacij, ponovi učno vsebino o nastanku prvih visokih kultur.

Vir: Mali zgodovinski atlas.1. izd. Ljubljana: Modrijan, 1999.
Spletna povezava na:
(Vir: Nastanek prvih civilizacij. Dostopno: 12. 12. 2019 na spletnem naslovu: http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/prve-kulture

Vprašanja za ponovitev:

STARA KITAJSKA


Navodila za delo:
  • natančno preberi priloženo učno gradivo z naslovom Kitajska dežela svile 
  • preberi besedilo in oglej si slike v Wikipediji: Kitajski zid 
  • v zvezku oblikuj zapis o današnji učni snovi z naslovom STARA KITAJSKA.

Za ogled slik in spletne povezave na Wikipedijo klikni na:
(Vir: Kitajski zid. Pridobljeno 5. 11. 2015  s spletne strani: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajski_zid)

  • Oglej si še video: 

(Vir: Great Wall - Kitajski zid. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: https://www.youtube.com/watch?v=WjOcCNJgnhE)  • Kitajska, dežela svile
    Brodnik, V. et al. Zgodovina 1: učbenik za prvi letnik gimnazije.
    1. izd., 2. natis. Ljubljana: DZS, 1998.


Za oblikovanje zapisa v zvezku klikni na:PREIZKUSI POZNAVANJE STARE KITAJSKE

Svoje znanje preveri s pomočjo kviza. Kikni na povezavo:

Kviz
Stara Kitajska, e-učna pot. Pridobljeno 12. 12. 2019 s spletne strani:
(http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-kitajska-20121111/index#state=1

Čestitam, opravil si vse naloge.
Vir:Diplomska. Pridobljeno 13. 11. 2015 s spletne strani: 
http://www.diplomska.com/wp-content/uploads/2011/10/voscilnica_diplomska_kapa-300x289.jpg

V komentarje zapiši svoje mnenje o današnjem načinu obravnavanja učne snovi.