petek, 06. november 2015


PONOVITEV: NASTANEK DRŽAV

Danes se boš učil sam. Spoznal boš glavne civilizacijske dosežke stare Kitajske. Pri delu boš uporabljal e-gradiva v tem spletniku in zvezek. Bodi natančen in dosleden. Želim ti veliko uspeha.


S pomočjo zgodovinskega zemljevida Kako in kje so nastale prve civilizacije in besedila Nastanek prvih civilizacij, ponovi učno vsebino o nastanku prvih visokih kultur.

Vir: Mali zgodovinski atlas.1. izd. Ljubljana: Modrijan, 1999.
Spletna povezava na:
(Vir: Nastanek prvih civilizacij. Dostopno: 12. 12. 2019 na spletnem naslovu: http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-zgodovina/prve-kulture

Vprašanja za ponovitev:

Ni komentarjev:

Objavite komentar